Historia miasta Zakopane

Posted Wrzesień 28th, 2010 by admin

Zakopane powstało w miejscu, które było uważane za miejsce sezonowych osad pasterskich. Na początku również było osadą. Pierwszy przywilej osadniczy zaginął, jednak legendy głoszą, że został wydany w roku 1578 przez Stefana Batorego. Przywilej miał zostać potwierdzony i zatwierdzony formalnie przez Michał Wiśniowieckiego w roku 1670. Niestety ten informacje są wyłącznie przekazem ustnym mieszkańców – oryginały się nie zachowały.

1676 rok został zapamiętany ze względu na spis ludności w nim przeprowadzony. Wówczas Zakopane było zamieszkiwane przez czterdziestu trzech mieszkańców. Na samym początku osada była własnością królewską, następnie przeszła do rąk cesarsko-królewskiego skarbu austriackiego.
Rok 1824 był znaczący dla Zakopanego, ponieważ wtedy zostało ono sprzedane rodzinie węgierskiej: Homolacsom, którzy w osiemnastym wieku w kuźniach zbudowali hutę żelaza.

Prawdziwy rozwój miasta rozpoczął się w wieku dziewiętnastym, gdy właściwości klimatyczne jakie posiadało Zakopane były popularyzowane i reklamowane przez Tytusa Chałubińskiego. To właśnie on rozpoczął prawdziwą promocję miasta, która nie kończy się na dniu dzisiejszym. To dzięki niemu Zakopane stało się pełnoprawnym miastem i rozpoczęło drogę do uzyskania tytuły zimowej stolicy Tatr.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>